Ieder bedrijf dat water gebruikt in het productieproces heeft te maken met de afvalwaterheffing van het waterschap. Een groot aantal bedrijven betaalt mogelijk te veel heffing. Waterklassen.nl biedt de oplossing!

Voor wie is deze website bedoeld?

De hoogte van de afvalwaterheffing – zuiveringsheffing of verontreinigingsheffing – kan op verschillende manieren worden bepaald. De hoofdregel luidt dat dit moet worden bepaald door meting, bemonstering en analyse van het afvalwater. Voor een grote groep bedrijven is dit echter niet nodig: zij mogen gebruik maken van de tabel afvalwatercoëfficiënten.

Voorbeeld
Een vleeswarenbedrijf is ingedeeld in waterklasse 7. De afvalwatercoëfficiënt van deze waterklasse bedraagt 0,015 vervuilingseenheden (v.e.) per m³ ingenomen water. Wanneer het bedrijf in een jaar 16.000 m³ water heeft ingenomen, dan bedraagt de vervuilingswaarde (16.000 m³ x 0,015 v.e./m³ =) 240 v.e. Wanneer het tarief dat door het waterschap is vastgesteld € 60,00 per v.e. bedraagt, dan wordt de hoogte van heffing (240 v.e. x € 60,00 =) € 14.400,00.

Is uw bedrijf zo’n tabelbedrijf, leest u dan vooral door! De volgende informatie kan voor u belangrijk zijn.

Kunt u besparen op uw afvalwaterheffing?
Het waterschap bepaalt de hoogte van uw heffing aan de hand van het watergebruik (m³ ingenomen water), het heffingstarief en een zogenaamde afvalwatercoëfficiënt. Voor het vaststellen van de juiste afvalwatercoëfficiënt maakt het waterschap gebruik van een klassentabel met 15 coëfficiënten (de waterklassen). Onze ervaring leert dat in een groot aantal gevallen een verkeerde coëfficiënt wordt toegepast. Als dit ook voor u geldt, kan dit betekenen dat u te veel afvalwaterheffing betaalt!

Waterklassen.nl biedt de oplossing
U kunt op basis van actueel afvalwateronderzoek in een andere klasse van de tabel  worden ingedeeld, met voor uw situatie de juiste coëfficiënt. Dit onderzoek kan op uw initiatief worden uitgevoerd, maar ook door het waterschap. Omdat de uitkomsten van het afvalwateronderzoek bepalend zijn voor de hoogte van de afvalwaterheffing, zijn aan de uitvoering van het onderzoek wettelijke voorwaarden gesteld. In de praktijk is gebleken dat deze voorwaarden lang niet altijd worden nageleefd.

IMD BV en Ten Lande Belastingadvies hebben hun expertise gebundeld in het initiatief Waterklassen.nl. Door deze bundeling kunt u via één loket beschikken over alle benodigde expertise op het gebied van afvalwaterheffingen. Zie voor meer informatie over IMD en Ten Lande Belastingadvies op de pagina Wie zijn wij?

Uw voordeel met Waterklassen.nl
Door samen te werken met Waterklassen.nl  bereikt u:

  • dat uw heffing correct is;
  • dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de juiste naleving van wet- en regelgeving;
  • dat u terecht kunt bij zowel een technisch- als juridisch betrouwbare partner via één loket.

Denkt u ook te veel afvalwaterheffing te betalen? Doe de check!